Print selectie op de MacHet is veel, maar niet allemaal rozengeur en maneschijn als je op een Apple werkt. Zo kun je niet - in tegenstelling tot bij Internet Explorer voor Windows - een stukje tekst op een website selecteren om vervolgens direct alleen dat gedeelte als platte tekst af te drukken.

Tot voor kort loste ik dat op door het betreffende gedeelte eerst te kopiëren, om het daarna in een tekstverwerker te plakken en dan op 'appeltje-P' te drukken. Erg omslachtig.

Deze oplossing werkt iets sneller:
- Laat het standaard Mac-programma 'Plaknotities' automatisch opstarten, als je de machine aanzet (rechtermuisknop op het icoon, kies 'Open na inloggen').
- Maak een kleine notitie aan die je in een hoek van je scherm plaatst (en daar laat staan).
- Als je nu een tekst selecteert in je browser, sleep je hem naar de notitie. Klik op de notitie om Plaknotities te activeren.
- Vervolgens druk je op 'appeltje-P' en je tekstfragment wordt direct afgedrukt.

Een nog snellere oplossing? Laat het even weten...

Labels: , , ,

Creatief gebruik van technologie

We hebben in het onderwijs steeds meer media en technologie tot onze beschikking. Voor het succesvol inzetten daarvan is vooral veel creativiteit nodig van de leerkracht. Het gaat er niet om alleen de oude dingen te doen met nieuwe spullen (bordschrijven op een digitaal schoolbord), maar juist om nieuwe dingen te doen met nieuwe spullen. Die nieuwe dingen moeten aansluiten bij de leerling van nu en bij de toekomst waar we de leerling op willen voorbereiden. Op 5 maart verzorgde ik een presentatie over dit onderwerp tijdens de uitreiking van de COS Awards in de Jaarbeurs in Utrecht.

Labels:

De ideale klas volgens HattieAfgelopen maandag interviewde ik (via Skype) professor John Hattie van de University of Auckland in Nieuw-Zeeland. Hij deed de afgelopen vijftien jaar een indrukwekkend meta-onderzoek naar alles wat invloed heeft op leren: van de grootte van een klas tot de kwaliteit van de leraar en van gebruik van multimedia tot de sociale achtergrond van leerlingen.

In het aprilnummer van COS lees je tot welke conclusies Hattie is gekomen. Hieronder alvast een klein fragmentje uit het gesprek als voorproefje, waarin Hattie spreekt over wat de ideale klas kenmerkt.

(Kennismaken met COS? Neem dan een proefabonnement: 12 euro voor 3 nummers.)

Labels:

Boeiende innovaties op Fontys 3Luikdag

Fontys Hogescholen organiseerde vandaag in het Evoluon een grote conferentie rond onderwijsinnovatie. Aan het eind van de middag was ik een debat, drie workshops en een paar boeiende gesprekken verder... en een paar impressies en gedachten rijker.

Het debat ging vooral over competentiegestuurd leren. Het levende panel van Fontys-deskundigen kreeg input van externe deskundigen op video, zoals dr. Emile Aarts (Philips) die een mooie uitspraak deed over leren werken: "Wat is je wapen? Wat is je passie? Als je die twee optimaal op elkaar leert af te stemmen leidt dat tot de creativiteit die we zo hard nodig hebben in het bedrijfsleven."

Een mooie demonstratie ging over ThinkTank van Groupsystems.com, een webbased programma voor gezamenlijk brainstormen. Helaas, niet gratis, maar te gebruiken op basis van licenties. Deelnemers kunnen IRL of TEPO* vanaf hun eigen computers ideeën genereren, deze vervolgens categoriseren en prioriteren en uiteindelijk koppelen aan een planning. In een half uurtje tijd hadden we met twintig mensen zomaar even het fileprobleem opgelost. Niet verkeerd toch? Natuurlijk staat er een demo van het programma op YouTube.

Bij de Pedagogisch Technische Hogeschool loopt momenteel een project rond 'synchroon coachen'. De lerende krijgt daarbij een 'oortje' in en de coach geeft instant adviezen, een beetje zoals in het EO-televisieprogramma Schatjes (over opvoeding). Allerlei technologieën, maar ook de onderwijskundige mogelijkheden worden in het project bestudeerd.

Verder leuke toepassingen gezien als een SMS-dienst om studenten te waarschuwen als een docent ziek is, maar die ook naar andere doelen te vertalen is, het didactisch inzetten van geocaching en informatieve teksten lezen op je PDA.

Met een collega had ik een boeiend gesprek over het feit dat nieuwe technologie het wel heel erg gemakkelijk maakt collega's of docenten om feedback te vragen op allerlei halffabrikaten. Je wordt dan gevraagd als 'critical friend'. In een moderne organisatie wordt op die manier heel wat kennis gedeeld. Maar al dat kennisdelen kost kostbare tijd. Zou een systeem van kennisdeelvouchers een oplossing zijn? Je kunt er feedback mee 'inkopen', en wie vooral feedback 'verkoopt' kan de opbrengst na verloop van tijd verzilveren...

Edublogger en Fontys-man Pierre Gorissen was er ook. Zijn en andere weblogberichten over de dag vind je via Technorati.

* Het valt me op dat er geen goed begrip is voor alles wat je met internetapplicaties kunt doen zonder bij elkaar te komen of op het hetzelfde moment online te zijn. Het dichtstbij komt 'tijd- en plaatsonafhankelijk', waarvoor ik hierbij het begrip TEPO opper.

Labels:

Kom mee naar buiten allemaal

Steeds meer scholen houden zich - in samenwerking met agrariërs en organisaties op het gebied van natuur - op een of andere manier bezig met het ontwikkelen van zogenaamde 'groene competenties'. Het gaat daarbij niet alleen om incidentele schoolreisjes naar de boerderij. Ook meer structurele vormen van 'buiten leren' winnen een plek in het Nederlandse onderwijsbestel: een dag in de week naar een boerderij om daar te werken, regelmatig de dieren verzorgen in een natuurcentrum, een eigen schooltuin die onderhouden wordt door leerlingen en waarvan de oogst verkocht wordt aan de mensen in de buurt… De natuur als leerschool, ervaringsgericht onderwijs, ateliers en werkplaatsen op agrarische bedrijven; het zijn concepten die een groeiende belangstelling genieten. Samen met Sophie Sliepen van Fontys OSO schreef ik een artikel over dit thema voor het septembernummer van het blad JSW.

Labels: ,

Het Finse onderwijssysteem

Kinderen gaan er pas naar school als ze zeven jaar zijn, zorgleerlingen gaan er niet naar aparte scholen en leraren zijn er universitair opgeleid. Het Finse onderwijs is nogal anders georganiseerd dan het Nederlandse. De resultaten zijn verbluffend: het niveau dat kinderen halen is hoog en alle kinderen krijgen echt gelijke kansen. Kanttekening: leerlingen die boven het maaiveld uitsteken worden nog te weinig uitgedaagd om topprestaties te leveren. Luister naar deze interessante BBC-radiodocumentaire.

Labels: ,

Workshop 'ict en eigentijds onderwijs'

Op 12 september verzorgde ik in Studiecentrum Soeterbeeck in Ravenstein een workshop over ict en eigentijds onderwijs voor 25 deelnemers uit verschillende geledingen van Viataal, dat onder andere onderwijs verzorgt aan dove en slechthorende kinderen. De opzet was om te komen tot een aantal creatieve, globaal beschreven projectvoorstellen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. De bijeenkomst was een vervolg op een groots opgezette studiedag eerder dit jaar in Eindhoven.

Wat hebben we precies gedaan? Ik begon met een korte presentatie over actuele ontwikkelingen waar het onderwijs mee te maken heeft, bedoeld als inspiratie. Hierna schreven de deelnemers op stroken drie trefwoorden op rond het thema van de middag. We plakten deze op de muur, geclusterd als in een mindmap (foto 1). Vervolgens maakten we groepen. Elke groep ging met een setje bij elkaar horende trefwoorden aan het brainstormen (foto 2). Dit leidde tot vijf projectideeën, die plenair gepresenteerd werden (foto 3) en daarna beoordeeld met stickertjes (foto 4).


(Foto's 1 t/m 4)

Op SlideShare vind je mijn Powerpoint-presentatie. Van het hoofdgedeelte van mijn presentatie heb ik een AV-versie geplaatst op YouTube. De stroken-mindmap is beschikbaar in Freemind-fomaat (download hier dit gratis mindmapping-programma) en als pdf.

Deze of een vergelijkbare workshop op uw school? Neem even contact op.

Labels: ,

Computers op School september 2007

"Een goede leraar van nu is een tuinman die de verschillende planten in de tuin verschillend verzorgt en beseft dat je niet kunt trekken aan een plantje om het sneller te laten groeien." Dat zegt Berthold Gunster, een van de auteurs van 'Ja-maar, ik ben wel leraar' in een interview dat ik met hem had voor het nieuwe nummer van COS, onafhankelijk tijdschrift voor eigentijds onderwijs en ict. Deze editie heeft als thema 'digitale content'. In dat kader had ik verder een boeiend gesprek met Robert Schuwer, projectleider van OpenER, waarin de Open Universiteit een aantal cursussen gratis aanbiedt. Daarnaast in het blad nog ruim 60 bladzijden meer interessante content. Belangstelling? Neem een abonnement!

Labels:

Zandkasteel...

"Het huidige onderwijs is een zandkasteel, gebouwd op de grondvesten van de industriële revolutie, waarin kwaliteiten als uniformiteit en meetbaarheid als hoogste goed golden. Een klas met leerlingen vormt vanuit dat perspectief een graanveld. Maar we leven in andere tijden. Creativiteit is nu belangrijk. Een goede leraar van nu is een tuinman die de verschillende planten in de tuin verschillend verzorgt en beseft dat je niet kunt trekken aan een plantje om het sneller te laten groeien. En het zandkasteel... ondertussen ziet iedereen dat het vloed wordt en dat het water van onder af de fundamenten wegspoelt, waarna het definitief zal instorten. Dat duurt even: structuren met zo’n lange geschiedenis breek je niet zomaar af." Bertold Gunster in een interview dat ik met hem had over zijn nieuwe boek 'Ja maar, ik ben wel leraar'.

Labels:

Opvoeding, zorg en onderwijs...

Voorlichtingsfilm.nl is een verzamelplaats voor documentaires over opvoeding, zorg en onderwijs, bedoeld voor ouders, zorgverleners, studenten en andere betrokkenen. Onderweren zijn onder andere autisme, ADHD, psychische problemen, verstandelijke handicap en welzijn. Een aanrader.

Labels:

Inclusief onderwijs: een conferentieEen groot deel van de leerlingen met een beperking, leerstoornis of gedragsprobleem gaat naar het speciaal onderwijs. Steeds meer leerkrachten, ouders, onderwijskundigen en andere betrokkenen maken bezwaar tegen dit buitensluiten van leerlingen. Zij pleiten voor inclusief onderwijs in een inclusieve samenleving. Op 4 juni bezochten zo'n 400 deelnemers de tweede editie van de conferentie Collectief-Inclusief in de Reehorst in Ede om er te discussiëren en na te denken over dit onderwerp. Een verslag...

Labels:

Generatie Einstein...

Anekdote, gelezen in het tijdschrift Groter Groeien, editie mei 2007:

Vlak voor het avondeten stoeit Hans met zijn zoon. Direct na het eten staat Olaf (6) in de startblokken om weer te ravotten. Op zijn vaders protest dat ze al gestoeid hebben, smeekt Olaf: "Papa, kom nou! Dit is het volgende level!"

Labels: ,

Wubbo Ockels over innovatie en onderwijs

Afgelopen weekend was Wubbo Ockels te gast bij BNR Nieuwsradio. Hij gaf er onder andere zijn visie op onderwijs, talent en innovatie: "Echtheid, de sprankeling van persoonlijke inzet van een leraar, die werkt. Ze moeten daarvoor meer de vrijheid krijgen."

Ga naar de archiefpagina van 'In de ban van de week' en klik op 'za 14-04: In de Ban van de Week (deel 1)'. In deel 2 vertelt Ockels over zijn nieuwste project: een bijzonder energie-efficiënt schip.

Labels:

Ja maar, ik ben wel leraar

Vorige week maandag verzorgden Berthold Gunster en zijn vaste 'tegenspeler' Tim Winkel een bijzonder leuke conferentie in de Jaarbeurs in Utrecht over het 'Ja-maar'-concept. Aanleiding: het verschijnen van een tweetal boekjes waarin het concept vertaald is naar het onderwijs.


Berthold Gunster in gesprek met een leerling. Foto: Ivo Mijland

'Ja-maar' is een verhaal dat associaties oproept met lateraal denken (De Bono), oplossingsgericht werken en NLP. Het is toepasbaar in alle denkbare gebieden, van zakenwereld tot zorg, van privé tot onderwijs. Kern van de boodschap is dat wij geneigd zijn wel tegen van alles 'ja' te zeggen, maar dat er altijd weer een 'maar' op volgt. Dat werkt vaak contraproductief. Vaker volmondig 'ja' zeggen maakt ons betere, meer gelukkige mensen.

'Ja-maar' is herkenbaar en eenvoudig. Dus is scoren gegarandeerd. Zeker als je het ook nog eens goed kunt brengen. En dat kan Gunster, mede dankzij jarenlange ervaring in de theaterwereld.

De belangrijkste boodschap aan het onderwijs is om veel beter te kijken naar talent en verlangen, naar het versterken van wat goed gaat, maar ook accepteren dat dingen mislukken. Ofwel: van proberen kun je leren. Besef ook: het talent van straks zit nu bij je in de klas: van de toekomstige minister-president tot de loodgieter die als jij met pensioen bent je lekkende kraantje komt repareren.

Gunster gebruikt een mooie metafoor: het onderwijs beschouwt haar leerlingen te veel als graanveld. Maar een goede leraar is een tuinman die de verschillende planten in de tuin verschillend verzorgt en beseft dat je niet kunt trekken aan een plantje om het sneller te laten groeien.

Labels: ,

Werken om te leren, leren om te werken

MKB en hogescholen hebben elkaar nodig in een wereld die in rap tempo verandert. Door gebruik te maken van elkaars kennis, faciliteiten en netwerken ontstaat nieuwe kennis. Die kennis is hard nodig in de competitieve wereldeconomie. Dat samenwerking tussen MKB en hogescholen achterblijft is een zorgelijk gegeven. In het Unikum-project van de Digitale Universiteit zijn nieuwe scenario’s besproken en ontwikkeld voor een intensievere samenwerking tussen het hoger beroepsonderwijs en het MKB.

In de scenario’s wordt er de nadruk op gelegd dat toenadering mogelijk is als het onderwijs en het bedrijfsleven meer begrip voor elkaars rol op gaan brengen. Flexibiliteit, maatwerk, halen en brengen en win-win zijn daarbij de kernwoorden. Gedeelde verantwoordelijkheid voor de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaren is een ander belangrijk uitgangspunt. Daarbij gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om leren samenwerken, ook over de grenzen van het beoogde beroep, creatief omgaan met nieuwe vraagstukken en kritisch leren reflecteren op de eigen ontwikkeling... Dit alles zou vorm moeten krijgen in nieuwe vormen van stages ('werkplekleren') binnen het MKB.

In 'Werken om te leren, leren om te werken' vindt u de opbrengsten van en conclusies uit het project, aangevuld met interviews met pioniers en praktische aanbevelingen voor het vormgeven van samenwerking tussen MKB en hogescholen.

Voor dit boek maakte ik vijf interviews. Verder verzorgde ik de productiebegeleiding en de eindredactie. Klik hier om het boek te bestellen.

Labels: ,

Gesprekken over eigentijds onderwijs

Ict, het nieuwe leren, een nieuwe generatie leerlingen... voor het tijdschrift Computers op School maak ik sinds een aantal maanden een interviewreeks waarin ik deskundigen vraag naar hun visie op eigentijds onderwijs:
- "Ons onderwijs is gebaseerd op het industriële model. Het draait daarbij om ‘producten’ die niet mogen afwijken van de norm. Systemen als het curriculum, het jaarstofklassensysteem en de toetsen bewaken de uniformiteit van het product. Wie afwijkt van de norm is een probleemgeval. Maar kinderen, jonge mensen, zijn individuen met elk hun eigen talenten. Dat wordt in het huidige systeem totaal niet gerespecteerd." (Professor Luc Stevens)
- "De leraar wordt steeds meer een procesbegeleider, die actief interacteert met de arbeidsmarkt. Het beroep van leraar kent daardoor meer differentiatie en dynamiek. Het wordt leuker in en om de klas. (Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad)
- "De toekomst ligt in gepersonaliseerd leren waarbij de leerling steeds meer zelf zijn leerweg bepaalt." (Henk Lamers, programmamanager ‘Partners in Learning’ bij Microsoft)
- "Hoe ga je om met de enorme hoeveelheid informatie die op je afkomt, hoe filter je, hoe doseer je, wat wordt de rol van auteursrecht en wanneer is er sprake van plagiaat? Wat betekent globalisering voor je toekomstige loopbaan? Hoe ga je om met elkaar tegensprekende informatie die je op internet tegenkomt? Het gebruik van ict en onderwijs verandert door deze vragen." (Edublogger en Edukaster Pierre Gorissen)
- "Toetsgericht leren is niet meer relevant. Het legt het leren lam, omdat de calculerende leerling zich alleen voorbereidt op de vragen die morgen op het proefwerk gesteld zullen worden. We zullen naar andere vormen van toetsen moeten, zoals assessments waarin bepaalde competenties worden getoetst. (Piet Kommers, lector ‘Educatieve functies van ICT’ bij Fontys Lerarenopleiding Sittard)

Labels:

Ondertussen op...
Lifehacking: Te-doen-lijstje in Gmail
De tofste talks: Sonja Lyubomirsky: The person-activity fit
Nu lopen voor later: Ondertussen in de skoonste staaad...
Online Kaarten: Waar is die foto gemaakt?
Filmpjes in je presentatie: Groepsdruk
- auctions4 - fan3